25 lutego wykład dla szkolnych naukowców wygłosiła prof. UAM dr hab. Magdalena Wrembel z Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, wicedyrektorka oddziału Bilingualism Matters@Poznań. Tytuł wykładu był następujący Wiele języków, wiele możliwości - fakty i mity, korzyści i wyzwania dwu- i wielojęzyczności. We wstępie wyjaśnionych zostało kilka podstawowych pojęć takich, jak: bilingwalizm (czyli dwujęzyczność), poliglota (osoba znająca minimum 6 języków na poziomie zaawansowanym), hiperpoliglota (osoba znająca minimum 12 języków na poziomie zaawansowanym). Pani Profesor zaprezentowała mapę różnorodności językowej na świecie, wskazując miejsca, w których rozpowszechniona jest wielojęzyczność (tzn. używa się wielu języków na co dzień). Przedstawiła również wybitne postacie, które władały wieloma językami; na przykład J. R. Tolkien znał 30, królowa Elżbieta I - 12, Kleopatra - 10. Dwu- i wielojęzyczność niesie ze sobą wiele korzyści: umożliwia lepszą filtrację informacji (na ważne i nieważnie), stymuluje bardziej aktywną pracę mózgu, wpływa dodatnio na układ nerwowy, ułatwia naukę kolejnych języków, otwiera na świat i kontakt z innymi ludźmi.

 

Wojewódzki Konkurs Fletowy edycja 2020-2021

http://www.konkursfletowy.5v.pl/

 

 Wojewódzki konkurs niemieckiego "Aforyzmy w komiksie"

 

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56