29 października ze szkolnymi naukowcami z Koła Naukowego GRAFEN spotkał się w naszej szkole młody energetyk jądrowy inż. Mikołaj Wieczorek. Pan Mikołaj wrócił właśnie z rocznego stażu w Marsylii, gdzie brał udział w międzynarodowym programie badawczym, którego celem jest zbadanie możliwości produkowania na wielką skalę energii z kontrolowanej fuzji jądrowej. Wspólnie z młodymi naukowcami przeanalizował różne źródła powstawania energii i wskazał, że większość z nich pochodzi ze słońca. W związku z tym w projektach badawczych, takich jak ITER, podejmowane są próby zbudowania słońca na ziemi, które mogłoby generować w przyszłości produkowanie energii.

Wojewódzki Konkurs Fletowy edycja 2020-2021

http://www.konkursfletowy.5v.pl/

 

 Wojewódzki konkurs niemieckiego "Aforyzmy w komiksie"

 

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56