Na warsztatach przyrodniczych uczniowie przyporządkowywali rośliny do danych kontynentów. Wyszukiwali informacje w atlasie geograficznym, przetwarzali dane, uzupełniali je wiadomościami wyszukanymi w Internecie. Zgromadzone informacje zamieścili na plakatach – konturach poszczególnych kontynentów za pomocą rysunków i krótkich informacji.

 

 

Wojewódzki Konkurs Fletowy edycja 2020-2021

http://www.konkursfletowy.5v.pl/

 

 Wojewódzki konkurs niemieckiego "Aforyzmy w komiksie"

 

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56