W upalne popołudnie 4 czerwca Bartłomiej Banachowicz - uczeń VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, ratownik wodny, filmowiec, animator, wolontariusz, laureat i stypendysta wielu programów i konkursów - zapoznał członków Koła GRAFEN z kilkoma podstawowymi zasadami ratowania życia. Po teoretycznym wprowadzeniu można było poćwiczyć resuscytację na fantomach oraz zastosowanie defibrylatora. Bartek jest autorem projektu Ratuję, bo umiem, w ramach którego stara się przekazywać swoją wiedzę o udzielaniu pierwszej pomocy.

Wojewódzki Konkurs Fletowy edycja 2020-2021

http://www.konkursfletowy.5v.pl/

 

 Wojewódzki konkurs niemieckiego "Aforyzmy w komiksie"

 

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56