Medycyna nuklearna jest gałęzią medycyny, zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem pacjentów przy pomocy izotopów promieniotwórczych. Najczęściej wykorzystywane są izotopy jodu 131 i 123 oraz  technetu 99m, szczególnie w scyntygrafii. Przy badaniu PET używane są  głównie FDG i cholina. Aparaty, przy pomocy których odbywają się badania to Gamma kamera i PET-CT. Źródłem promieniowania jest pacjent, a nie jak w radiologii, aparatura.

Wojewódzki Konkurs Fletowy edycja 2020-2021

http://www.konkursfletowy.5v.pl/

 

 Wojewódzki konkurs niemieckiego "Aforyzmy w komiksie"

 

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56