Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego: Ora Walkowska z klasy 8c

 Zastępcy przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego: Radosław Lisiecki z klasy 7a   oraz   Gabriela Chudy z 7c

 

Opiekunami SU są w roku 2020-2021 :  SZYMON DOMAŃSKI i  JOANNA ANTONOWICZ