W październiku ogłoszony został konkurs plastyczny na wykonanie liścia dowolną techniką. W konkursie wzięło udział wielu uczniów, którzy wykonali prace różnymi technikami plastycznymi. Wszystkie prace oddane na konkurs zostały wyeksponowane na gazetce w holu szkoły, a autorzy najciekawszych prac otrzymali dyplomy i nagrody.

I miejsce Zoja Matysiak III b

II miejsce Witek Wilk I c i Helena Szczepaniak "0"

III miejsce Michał Orłowski II a

 

 

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56