PODSUMOWANIE SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

„O RETY, PORTRETY!”

 

 

 

W maju 2017 r. zorganizowany został przez Krystynę Rau szkolny konkurs plastyczny pt. „O rety, portrety!”. 1 czerwca 2017 r. zebrało się jury w składzie: Aldona Hojnacka - Skrzypek, Danuta Nowak i Krystyna Rau, które dokonało przeglądu i oceny prac konkursowych, biorąc pod uwagę następujące ich walory: zgodność treści z tematem, spójność kompozycji, wrażliwość kolorystyczną i twórcze podejście do tematu.

 

Po dogłębnej analizie licznych prac komisja konkursowa postanowiła przyznać
9 równorzędnych nagród oraz 10 wyróżnień.

 

Nagrodzeni zostali następujący uczniowie: Ora Walkowska (kl. 4a), Marcel Jędraszewski (kl. 4b), Maksym Adamski (kl. 5b), Emilia Bogdan (kl. 5b), Joachim Wolsztyński (kl. 5b), Krystyna Lesińska (kl. 6b), Zuzanna Molska (kl. 6b), Ignacy Gizelski (kl. 6c), Maria Jandulska (kl. 6c).

 

Wyróżnienia uzyskali: Adrianna Tomczak (kl. 4b), Krystian Pawłowski (kl. 5a), Jakub Żebrowski (kl. 5b), Matylda Terlecka (kl. 5c), Antonina Nowak (kl. 6a), Martyna Zielenkiewicz (kl. 6a), Joanna Nawrot (kl. 6b), Mia Wojtkowiak (kl. 6b), Anastazja Lutyńska (kl. 6c) i Aleksander Maćkowiak (kl. 6c).

 

Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim dzieciom za aktywny udział w konkursie.

 

 

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56