Funkcjonowanie biblioteki od 1 września 2020r.

1.      Do pomieszczenia biblioteki mogą wejść wyłącznie uczniowie oraz pracownicy szkoły.

2.      Przed wejściem do biblioteki należy zasłonić nos i usta, a po wejściu zdezynfekować dłonie.

3.      Z wypożyczalni można korzystać w godzinach otwarcia biblioteki.

4.      Na terenie wypożyczalni może przebywać jedna osoba.

5.      Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.

(Lektury będą wypożyczane zbiorowo, przez nauczyciela uczącego.)

6.      Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni.

(Można wydłużyć okres wypożyczenia, zgłaszając informację bezpośrednio bibliotekarzowi lub  za pośrednictwem e-dziennika.)

7.      Zwracane książki należy odłożyć w wyznaczone przez bibliotekarza miejsce, gdzie zostają poddane 3-dniowej kwarantannie.

8.      Biblioteka jest systematycznie wietrzona, regularnie dezynfekowane są powierzchnie wspólne, z którymi stykają się czytelnicy (klamki, drzwi wejściowe, blaty).

9.      Nauczyciel bibliotekarz kontaktuje się z rodzicami i uczniami przez e-dziennik  w sprawach wymagających wyjaśnienia.

10.  Nie ma możliwości korzystania z czytelni, została przeznaczona na salę lekcyjną.

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56