REGULAMIN ZACHOWANIA UCZNIÓW PODCZAS PRZERW

 

1. Uczniowie stosują się do poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

2. Po korytarzu uczniowie spacerują.

 

3. Śmieci należy wrzucać do odpowiednich pojemników.

 

4. Dyżurni klasowi otwierają szafki na początku przerwy i zamykają po przerwie.

 

5. Podczas przerw sprzętu elektronicznego używamy tylko do kontaktu z rodzicami.

 

6. Okna otwierają i zamykają nauczyciele lub inni pracownicy szkoły.

 

7. Podczas przerw 15- i 20-minutowych wychodzimy na boisko szkolne (klatką schodową przy sali 102 na boisko asfaltowe lub klatką schodową przy sali 113 na boisko sportowe).

 

8. Ze schodów przy sali 108 korzystają wyłącznie nauczyciele i pracownicy szkoły.

 

9. W czasie przerw uczniowie klas I – V przebywają w obrębie boiska asfaltowego (uczniowie klas I – III także na placu zabaw), uczniowie klas VI – VIII przebywają w obrębie boiska sportowego.

 

10. W czasie przerw uczniowie nie mogą po boiskach szkolnych jeździć na rowerach, deskorolkach itp.

 

11. Wejście do budynku szkoły przy sklepiku szkolnym przeznaczone jest dla uczniów klas I – III. Z boiska sportowego uczniowie wchodzą wejściem przy sali nr 9, a z boiska asfaltowego wejściem do holu szkoły.

 

12. W uzasadnionych sytuacjach zdrowotnych możliwe jest pozostanie na korytarzu na podstawie pisemnej informacji od rodziców.

 

13. Podczas przerw uczniowie klas IV – VIII korzystają z toalet znajdujących się na pierwszym piętrze, a uczniowie klas I – III korzystają z toalet na parterze (pamiętając o przestrzeganiu zasad higieny).

 

14. Koniec przerwy boiskowej sygnalizowany jest przez dwa dzwonki: pierwszy oznacza konieczność powrotu do szkoły, drugi zobowiązuje do ustawienia się przy sali i spokojnego oczekiwania na nauczyciela.

 

15. Plecaki należy stawiać przy sali w wyznaczonym do tego miejscu tak, aby nie wychodziły za czarna linię.

 

16. Na zajęcia szkolne i pozaszkolne uczniowie czekają w akwarium.

 

17. Nieprzestrzeganie powyższych zasad będzie wpływało negatywnie na ocenę z zachowania, zgodnie z zasadami zawartymi w WSO.

 

 

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56