REGULAMIN PRACOWNI PRZYRODNICZEJ

 

1. Uczniowie mogą wchodzić do pracowni tylko pod opieką nauczyciela.

2. W czasie przerwy w pracowni mogą przebywać wyłącznie osoby wyznaczone przez nauczyciela.

3. Każdy uczeń ma stałe miejsce pracy, którego nie można zmieniać bez zgody nauczyciela.

4. W czasie prowadzenia doświadczeń każdy uczeń powinien zachować szczególną ostrożność.

5. Samodzielne wykonywanie doświadczeń wymaga przeczytania odpowiedniej instrukcji oraz bezwzględnego zastosowania się do niej.

6. Po zakończeniu doświadczeń należy uporządkować swoje miejsce pracy
a następnie starannie umyć ręce.

7. Każdy uczeń zobowiązany jest do dbania o wyposażenie pracowni, między innymi o meble, plansze, tablice, atlasy, mapy i globusy.

8. Z pomocy naukowych uczniowie mogą korzystać tylko za zgodą
i w obecności nauczyciela.

9. Opiekę nad zwierzętami i roślinami w pracowni przyrodniczej sprawują wyłącznie wyznaczeni przez nauczyciela dyżurni.

10. Wszelkie uszkodzenia sprzętu oraz innych pomocy dydaktycznych należy natychmiast zgłosić nauczycielowi. Osoba, która je spowodowała, zobowiązana jest naprawić szkodę lub odkupić uszkodzony przedmiot.

 

 

 

 

 

Poznań, 14 września 2015 r.

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56