WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 
 

 

L.p.

 

 

 

Przedmiot

 

Nazwisko

i imię

Nauczyciela

 

 

 

Tytuł podręcznika/ podręczników

 

 

Wydawnictwo

i rok

dopuszczenia

 

 

Nr dopuszczenia

MEN/

 

 

 

Klasy lub poziom klas,

w których będzie

obowiązywał dany podręcznik

W pakiecie z podręcznikiem znajduje się program

nauczania:

TAK/NIE

1.

Edukacja

przedszkolna

Monika Struszczyk

Kolorowy start z plusem

W. Żaba-Żabińska

McEdukacja

 

 

0

tak

2.

Nauczanie

wczesnoszkolne

       Danuta Bednarek

Grażyna Darmofał

Ewa Leśniczak

Elementarz odkrywców

Nowa Era

2017

790/1/2017

790/2/2017

1

tak

3.

Nauczanie

wczesnoszkolne

 

Tiger 1

Macmillan Polska  2017

836/1/2017

1

tak

4.

Nauczanie

wczesnoszkolne

Jolanta Dudziak

Daria Kinitz

Barbara Bogacz

Elementarz odkrywców

Nowa Era

2018

790/3/2018

790/4/2018

2

tak

5.

Nauczanie

wczesnoszkolne

 

Tiger 2

Macmillan Polska  2017

836/2/2018

2

tak

6.

Nauczanie

wczesnoszkolne

Anna Nobis

Małgorzata Wińska

          Elementarz XXI wieku

Nowa Era

404/5,6/2014/2016

3

tak

7.

Nauczanie

wczesnoszkolne

 

                          Tiger 3

Macmillan Polska  2017

673/3/2016

3

tak

8.

Religia

Zofia Kaczmarek

Przychodzimy do Pana Boga

Jesteśmy w rodzinie P.Jezusa

 

Święty Wojciech

AZ-0-04/4

AZ-1-01/10

0

1

tak

9.

Religia

Zofia Kaczmarek

Kochamy Pana Jezusa

Przyjmujemy Pana Jezusa

Święty Wojciech

AZ-1-01/10

AZ-1-01/10

2

3

tak

10.

J.polski

Monika Brocka

Joanna Klim

Beata Szubert

Między nami (z multipodręcznikiem)

GWO

867/1/2017

 

445/3/2014/206

867/4/2017

 

4

5

6

7

8

tak

 

 

tak

11.

Matematyka

Grażyna Magnucka

Katarzyna Jankowska

Anna Łojewska

 

Matematyka z plusem

 

 

 

 

 

Ćwiczenia:

Matematyka z plusem 4. Wersja B (2 ćwiczenia)

Matematyka z plusem 5. Wersja B (2 ćwiczenia)

Matematyka z plusem 6. Wersja B (2 ćwiczenia)

Matematyka z plusem 7. Ćwiczenia podstawowe.

Matematyka z plusem 8. Ćwiczenia podstawowe.

GWO

780/1/2017

780/2/2018

773/3/2016

780/4/2017

780/5/2018

4

5

6

7

8

tak

 

 

12.

Historia

Tomasz Piosik

Wczoraj i dziś

 

Ciekawi świata

Wczoraj i dziś

Nowa Era

 

Operon

Nowa Era

877/1/2017

877/2/2018

398/3/2014/2017

877/4/2017

       877/5/2018

4

5

6

7

8

tak

 

tak

tak

13.

Przyroda

Arleta Zygarłowska

Tajemnice przyrody

Nowa Era

863/2017

 

4

 

tak

 

14.

Plastyka

Krystyna Kaniewska - Rau

Plastyka 4 (A.Przybyszewska-Pietrasik)

Plastyka 5 (A.Przybyszewska-Pietrasik)

Plastyka 7 (A.Przybyszewska-Pietrasik)

Plastyka.Podręcznik.Klasa 6 (S.Stopczyk)

Operon

 

 

WSiP

842/1/2017

 

842/4/2017

440/3/2014

4

5

7

6

tak

15.

Muzyka

Jarosław Klessa

Beata Zasada

Lekcja muzyki

Nowa Era

852/1/2017

852/2/2018

4

5

tak

 

 

 

 

 

 

852/4/2017

6

7

8

 

16.

Technika

Krystyna Kaniewska - Rau

Technika 4 -6 (Cz.komunikacyjna )

Technika 4 -6 (Cz.techniczna)

Zajęcia techniczne.Cz.techniczna

 

Operon

901/1/2017

901/2/2017

384/2/2012/2015

4

5

6

tak

 

17.

J.angielski

Szymon Domański

Małgorzata Kaliszewska

Bogna Kozanecka

Iga Orleańska

Aleksandra Wojciechowsk

Flash 1

Flash 2

Starland 3

Flash 7

Repetytorium Ósmoklasisty

Express Publishing

 

 

Oxford

866/4/2017

-

231/3/2010

866/4/2017

-

4

5

6

7

8

tak

 

tak

18.

J.niemiecki

Agnieszka Wedman

Kompakt

Das istDeutsch.Kompakt

Nowa Era

814/1/2017

814/2/2018

7

8

tak

 

19.

Informatyka

Jarosław Klessa

G.Koba:Teraz bajty

- „ -

G.Koba:Zajęcia komputerowe kl.IV-VI

G.Koba: Teraz bajty

- „ -

Migra

806/1/2017

 

373/2011

806/4/2017

4

5

6

7

8

tak

20.

Fizyka

 

Spotkania z fizyką

Nowa Era

885/1/2017

885/2/2018

7

8

 

21.

Biologia

Joanna Antonowicz

Puls życia

Tajemnice przyrody

Puls życia

Puls życia

Nowa era

844/1/2018

399/3/2014/2015

844/4/2017

844/3/2018

5

6

7

8

tak

22.

Chemia

Iwona Łacińska

Chemia Nowej Ery

Nowa Era

785/1/2017

785/2/2018

7

8

tak

23.

Geografia

Małgorzata Szymankiewicz

Planeta Nowa

Nowa Era

906/1/2018

906/3/2017

906/4/2018

5

7

8

 

24.

Religia

Zofia Kaczmarek

Jestem chrześcijaninem

Wierzę w Boga

Wierzę w Kościół

Spotkanie ze słowem

Aby nie ustać w drodze

Święty Wojciech

AZ-2-01/10

AZ-2-01/10

Az-2-01/10

AZ-3-01/10

AZ-3-01/10

4

5

6

7

8

tak

25.

Etyka

Joanna Nogalska

Marek Gorczyk „Chcemy być lepsi”

Siedmioróg

 

4 - 7

 

27.

Wiedza o

społeczeństwie

 

Dziś i jutro

Nowa Era

2017

874/2017

8

tak

28.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Tomasz Śnieguła

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej

 

Nowa Era

2017

         846/2017

8

tak

                                                                            Podręczniki do religii na wszystkich poziomach należy zakupić we własnym zakresie