ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO  2019/2020

 

Zajęcia szkolne odbywać się będą w dwóch semestrach:

I semestr 02.09.2019 – 17.01.2020 r.

II semestr 20.01.2020 – 26.06.2020 r.

 

Przerwy świąteczne i ferie:

 

23.12.2019 - 31.12. 2020 r.– zimowa przerwa świąteczna

27.01.2020.- 09.02.2020 r.– ferie zimowe

09.04. - 14.04.2020 r.– wiosenna przerwa świąteczna

26.06.2020 r.– zakończenie roku szkolnego (piątek)

27.06.-31.08.2020 r. - ferie letnie

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno– wychowawczych:

 

1.      12.06 2020 r., (piątek)

2.      02.01.2020 r. (czwartek)

3.      21, 22, 23. 04. 2020 r. (wtorek, środa, czwartek) – egzamin ósmoklasisty (termin dodatkowy 01, 02, 03. 06)

                                4. od 30.03.2020 do 01.04.2020 r. (środa, czwartek, piątek) – rekolekcje

                                5. 03.01.2020 r. (piątek) – odpracowany piknikiem ekologicznym w sobotę 12 października 2019 r.

     

 

 

 

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

 

zebrania obowiązkowe:

 

23.09.2019 r.(poniedziałek) – przedstawienie programu pracy wychowawczej

16.12.2019 r. – zebranie kl. IV – VIII informacja o zagrożeniach i zachowaniu (przewidywane oceny do 09.01.2020 r.)

20.01.2020 r. (poniedziałek) – wywiadówka za I semestr – informacja o wynikach nauczania


18.05. 2020 r. (poniedziałek) – informacja o zachowaniu i zagrożeniach, przewidywane oceny do 15.06

 

zebrania informacyjne:  28.10.2019 r., 02.03.2020 r., 20.04.2020 r.

Ponadto z nauczycielami można się spotkać w ustalonych godzinach ich dyżurów dla rodziców.

 

Terminy obrad Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2019/2020

 

 

                      02.09.2019 r. – Rada – zatwierdzenie koncepcji pracy szkoły dyrektora szkoły, wybór wicedyrektora, tworzenie planu  pracy na rok szkolny 2019/2020.   

16.01.2020 r. – Rada klasyfikacyjna za I semestr  - środa  (propozycje ocen do 9 stycznia).

 23.01.2020 r. – Rada analityczna za I semestr (czwartek).

 22.06.2020 r. – Rada klasyfikacyjna roczna – poniedziałek  (propozycje ocen do 15 czerwca).